آخرین اخبار مدارس


04 بهمندبستان دخترانه سما

03 بهمندبستان دخترانه سما

02 بهمندبستان دخترانه سما

04 بهمندبستان پسرانه سما

03 بهمندبستان پسرانه سما

02 بهمندبستان پسرانه سما

02 بهمندبستان پسرانه سما

03 بهمندبستان پسرانه سما

02 بهمندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تغذیه در دوره ی امتحانات وکنکور

دکتر احمدی زارع

تغذیه

دبستان دخترانه سما

ریاضیات

سید جواد تزرقی

ریاضیات

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

سفر به درون بدن

جوانا کول

علمی - تخیلی

دبستان پسرانه سما

حکایت خیره سران

مجید شفیعی

داستان کوتاه

دبستان دخترانه سما

چگونه پدر و مادر بهتری باشیم

رینو لدبین

پدر و مادر

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آز مایش های جذاب شیمی

جواد صفری

آز مایش های شیمی

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

ستاره های آسمان نماز

مرضیه غفار

امام خمینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ماشین زمان

هربرت جورج ولز

علمی-تخیلی

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه علایی

مسابقه: انشا پرسش مهر خشم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه حیدریان

مسابقه: مقاله محیط زیست

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آیلین دامیار

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محیا اسدالهی

مسابقه: نوجوان سالم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نازنین شاطری

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صدف کوچک زاده

مسابقه: مقاله محیط زیست

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

طنین جابری

مسابقه: انشا پرسش مهر خشم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محیا اسدالهی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه کاظم نژاد

مسابقه: سومین جشنواره زیست فناوری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

دریا علیرضایی

مسابقه: نینجارنجر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه چراغی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگار اسکندری

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهساکرمی

نانولوله های کربنی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شکیبا میرابی زاده-نگار ملکی-بنت الهدی عزیزی

شناسایی و بیان مسئله تحقیق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهرابه شهبازی

انشا خشم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهنا سارایی

نانوبیوتکنولوژی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا جانی پور

فناوری نانو در صنعت آب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه کاظم نژاد

بیوانفورماتیک

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محراب بابائي

1386/11/01

دبستان دخترانه سما

آيناز عسگري

1386/11/04

دبستان دخترانه سما

طهورا حيدري

1386/11/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگين نوروزيان

1378/11/03

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي سرخه ميري

1384/11/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سپيده ساده ميري نژاد

1377/11/05

دبستان دخترانه سما

الناز ياسمي

1387/11/04

دبستان پسرانه سما

حسين زهرائي

1388/11/03

دبستان پسرانه سما

علي رضا شوهاني پور

1384/11/04

دبستان پسرانه سما

اميرطاها هواسي

1386/11/08

دبستان دخترانه سما

فاطمه ناصرمنش

1389/11/02

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل يوسفي نژاد

1385/11/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه علايي

1379/11/01

دبستان پسرانه سما

اميرحسين كرمي

1386/11/06

دبستان دخترانه سما

زينب محمدمرادي

1386/11/02