آخرین اخبار مدارس


2 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 دیدبستان دخترانه سما

19 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 دیدبستان پسرانه سما

04 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

03 دیدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

یک بوته خار گنجشگ و تار

اسدالله شعبانی

قصه عامیانه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های شاهنامه

آتوسا صالحی

داستانی

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سینمای پر زرق و برق

مارتین اولیور

تخیلی

دبستان پسرانه سما

سفر به درون بدن

جوانا کول

علمی - تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نجات آب

فریبا همتیان, بهرام معلمی, مح

علمی-تخیلی

دبستان پسرانه سما

هوش و سرگرمی

ثریا مطهرنیا

هوش و خلاقیت

دبستان پسرانه سما

قصه خاله رعنا و عمه نساء

عبدالرضا صمدی

امام رضا (ع)

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازبیماری

علاء نوری

بهداشتی

دبستان دخترانه سما

مربی عزیزم چرا نماز بخوانم؟

سید حیدر شاهزیدی

دلیل نماز خوندن

دبستان دخترانه سما

ورود به دبستان

فاطمه بردبار جاوید

ورود دانش آموزان به مدرسه

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيناز منصوري

1383/10/30

دبستان دخترانه سما

فاطمه عزيزاللهي

1388/10/28

دبستان پسرانه سما

اميررضا فروتن مهر

1387/10/30

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مشكات نعمتي

1382/10/27

دبستان دخترانه سما

طنين سعادتيان

1385/10/24

دبستان دخترانه سما

هستي شيرزادي

1387/10/25

دبستان پسرانه سما

طاها ملك احمدي

1389/10/30

دبستان پسرانه سما

اميرعلي پورمرادي

1389/10/30

دبستان پسرانه سما

محمدامير جمالي

1388/10/26

دبستان دخترانه سما

تارا يوسفي نژاد

1389/10/27

دبستان دخترانه سما

زينب كرم پورگونباني

1387/10/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ام البنين جباري

1383/10/25

دبستان پسرانه سما

امير فتاحي

1390/10/26