آخرین اخبار مدارس


01 اسفنددبستان پسرانه سما

01 اسفنددبستان پسرانه سما

19 بهمندبستان پسرانه سما

01 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اسفنددبستان دخترانه سما

30 بهمندبستان دخترانه سما

27 بهمندبستان دخترانه سما

26 بهمندبستان دخترانه سما

25 بهمندبستان دخترانه سما

24 بهمندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ماشین زمان

هربرت جورج ولز

علمی-تخیلی

دبستان دخترانه سما

چگونه پدر و مادر بهتری باشیم

رینو لدبین

پدر و مادر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازبیماری

علاء نوری

-

دبستان پسرانه سما

گنجشک فراموش کار

شمسا موسوی

شعر کودکانه

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

ستاره های آسمان نماز

مرضیه غفار

امام خمینی

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آز مایش های جذاب شیمی

جواد صفری

آز مایش های شیمی

دبستان پسرانه سما

سفر به درون بدن

جوانا کول

علمی - تخیلی

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

حکایت خیره سران

مجید شفیعی

داستان کوتاه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه علایی

مسابقه: انشا پرسش مهر خشم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آریسا شبدار

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نازنین شاطری

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صدف کوچک زاده

مسابقه: مقاله محیط زیست

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه چراغی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا صادقی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه رضایی مقدم

مسابقه: پرتاب دیسک

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سنا بسطامی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محیا اسدالهی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

هانا نقدی

مسابقه: اسکیت

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه حیدریان

مسابقه: مقاله محیط زیست

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه ششم

مسابقه: مسابقه علمی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهساکرمی

نانولوله های کربنی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا جانی پور

فناوری نانو در صنعت آب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهرابه شهبازی

انشا خشم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهنا سارایی

نانوبیوتکنولوژی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شکیبا میرابی زاده-نگار ملکی-بنت الهدی عزیزی

شناسایی و بیان مسئله تحقیق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه کاظم نژاد

بیوانفورماتیک

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ثنا ملكي

1389/12/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كوثر راضي

1378/12/03

دبستان پسرانه سما

علي خلعتي

1383/12/07

دبستان دخترانه سما

نيايش عبداللهي

1387/12/06

دبستان دخترانه سما

يگانه تهمتن

1386/12/04

دبستان پسرانه سما

اميرعلي حاجي زاده

1386/12/04

دبستان پسرانه سما

محمدحسین محبوب

1384/12/08

دبستان پسرانه سما

شنتيا پيرزادي

1388/12/05