آخرین اخبار مدارس


03 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه

01 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه

01 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه

01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه

01 فروردیندبستان پسرانه

01 فروردیندبستان دخترانه

07 اسفنددبستان دخترانه

07 اسفنددبستان دخترانه

05 اسفنددبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

گنجشک فراموش کار

شمسا موسوی

شعر کودکانه

دبستان دخترانه

تصمیم گیری در کودکان

رضا پورحسین

-

دبستان پسرانه

آب چال

گریم بیس

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه

سفر به مرکز زمین

ژول ورن

علمی- تخیلی

دبستان پسرانه

ضحاک

محمد رضا شمس

شاهنامه فارسی

دبستان پسرانه

جم جمک

محمود کیانوش

شعر

دبستان دخترانه

پرورش دقت و توجه

داریوش صادقی

تقویت دقت دانش آموزان

دبیرستان دوره اول دخترانه

داستان های امثال ریشه ضرب المثل های ایرانی

مسعود حبیب اللهی

ادبی

دبستان پسرانه

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبیرستان دوره اول دخترانه

گورستان

نیل گیمن

داستان

دبیرستان دوره اول پسرانه

چتر تابستان

لیزا گرف

داستانی

دبستان پسرانه

قصه های من و بابام

اریش ا زر

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

آیدا سهرابیان

مسابقه: مسایقه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

زهرا میرزایی حیدری

مسابقه: المپادعلمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فاطمه کشتکار

مسابقه: مسابقات قرآن و عترت و نماز

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

سوزان ناصری فر

مسابقه: المپادعلمی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

پارمیس نوروزی

مسابقه: المپادعلمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

آوین سلیمانی

مسابقه: نمایشگاه مجازی آسیب های اجتماعی _بخش نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

زهرا میرزایی حیدری

مسابقه: مسابقات قرآن و عترت دانش آموزان سما(طرح قدس)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

سارا فیضی

مسابقه: جشنواره و نمایشگاه مجازی 13 آبان _بخش نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

عسل طرفدار منفرد

مسابقه: المپادعلمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

سیده مهشید موسوی

مسابقه: مسایقه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

تهمینه مولایی

مسابقه: المپادعلمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

مهیا محمودی

مسابقه: المپادعلمی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه

بهار رشيدي

1387/05/01

دبستان دخترانه

مستوره رضائي

1390/05/01

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمدمهدي كارمند

1387/05/08

دبستان دخترانه

مهديا بساطي

1391/05/04

دبستان دخترانه

آتنا مرادي

1392/05/05

دبستان پسرانه

اهورا محمدي

1390/05/06

دبستان دخترانه

هانا سنجابي

1389/05/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه

سحر علي دختي

1383/05/08

دبستان پسرانه

اميررضا فيض اللهي

1393/05/06

دبیرستان دوره اول دخترانه

پانيذ محمودي

1388/05/06

دبستان دخترانه

ثنا شيرمحمدي

1392/05/02

دبیرستان دوره اول پسرانه

ايليا قاسميان

1385/05/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه

گيتا ناصري

1382/05/03

دبیرستان دوره اول پسرانه

علي جليليان

1386/05/07

دبستان پسرانه

سيداميررضا حائري

1392/05/06

دبستان پسرانه

آرتين اسكندرپوران

1394/05/08

دبستان پسرانه

رامان مرادي

1391/05/06

دبستان دخترانه

نرجس جباري

1389/05/05

دبستان پسرانه

ابوالفضل كريم زاده

1388/05/05

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمدنبي حاتميان

1386/05/02