آخرین اخبار مدارس


17 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه

27 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

27 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

27 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

27 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

21 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

آنچه دختران باهوش باید بدانند!

نانسی هولیوک، پتی کلی کریسول

روانشناسی

دبستان پسرانه

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان پسرانه

قصه های من و بابام

اریش ا زر

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه

نیازهای تغذیه ای دختران

دکتر احمدی زارع

نیازهای تغذیه ای

دبیرستان دوره دوم دخترانه

تغذیه در دوره ی امتحانات وکنکور

دکتر احمدی زارع

تغذیه

دبستان پسرانه

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

500 نکته-چگونه امور تحصیلی را ارزشیابی کنیم

سالی براون -فیل ریس-براندا اسم

درسی

دبستان پسرانه

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان دخترانه

کودکان خلاق

رقیه اسلامی

کودکان - هوش‌آزمایی

دبستان پسرانه

بازی آن روزها

کاوه بهمن

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه

نجات آب

فریبا همتیان, بهرام معلمی, مح

علمی-تخیلی

دبستان دخترانه

مربی عزیزم چرا نماز بخوانم؟

سید حیدر شاهزیدی

دلیل نماز خوندن

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

دینا کرمپور

مسابقه: ورزشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه

گروه هنری دبستان

مسابقه: نمایش صحنه ایی(تئاتر)

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

رضا عزیزی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

حسین شاهمرادی

مسابقه: قانون شوراهای آموزش و پرورش

رتبه: اول

دبستان پسرانه

رضا عزیزی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

مهراب بابایی

مسابقه: شنای قورباغه

رتبه: دوم

دبستان پسرانه

زهرا رجبی

مسابقه: کتابخوانی تربیت ماندگار

رتبه: اول

دبستان پسرانه

رضا عزیزی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان پسرانه

محمد پارسا میرزائیان

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان پسرانه

اشکان پناهی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: سوم

دبستان پسرانه

محمد صدرا ملکی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان پسرانه

ماهان بابایی

مسابقه: شنا

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول پسرانه

متوسطه اول

المپياد دانش‌آموزي نانو

دبیرستان دوره اول پسرانه

دانش آموزان

سایت پروژه های دانش آموزی بین المللی فرهیختگان سینا

دبیرستان دوره اول پسرانه

متوسطه اول

شیوه نامه مسابقات سلول های بنیادی

دبیرستان دوره اول پسرانه

دانش آموزان

سایت پروژه های دانش آموزی تبیان

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

برديا اخضري

1388/04/11

دبیرستان دوره اول دخترانه

مهديس فتاحي

1384/04/10

دبستان پسرانه

پرهام هاشمي

1391/04/14

دبیرستان دوره دوم دخترانه

زهرا مظفري مقدم

1383/04/10

دبستان دخترانه

هانا كلوندي

1387/04/13

دبستان دخترانه

هانا كارزاني

1389/04/12

دبستان پسرانه

سپهرداد آشوري

1391/04/09

دبستان دخترانه

مديا چراغي

1390/04/15

دبستان پسرانه

برديا اسدي كرد

1392/04/12

دبیرستان دوره اول پسرانه

شايان آقا جانيان

1386/04/14

دبستان پسرانه

كياوش ميرابي زاده

1392/04/12

دبستان پسرانه

اميرعلي صادقي

1390/04/11

دبستان پسرانه

محمد نصراللهي

1387/04/11

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمدمعين صيدكرمي

1385/04/11