آخرین اخبار مدارس


17 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

17 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

16 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

15 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 آذردبستان پسرانه سما

05 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

03 آذردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ماشین زمان

هربرت جورج ولز

علمی-تخیلی

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیازهای تغذیه ای دختران

دکتر احمدی زارع

نیازهای تغذیه ای

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تغذیه در دوره ی امتحانات وکنکور

دکتر احمدی زارع

تغذیه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازبیماری

علاء نوری

-

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سفر به مرکز زمین

ژول ورن

علمی- تخیلی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آز مایش های جذاب شیمی

جواد صفری

آز مایش های شیمی

دبستان دخترانه سما

چگونه پدر و مادر بهتری باشیم

رینو لدبین

پدر و مادر

دبستان دخترانه سما

جوجه اردک زشت

هانس کريستين آندرسن

جوجه اردک زشت

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

آریسا شبدار

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساینا اسکندری

مسابقه: اسکیت

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

هانا نقدی

مسابقه: اسکیت

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه رضایی مقدم

مسابقه: پرتاب دیسک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

کژال امامی

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هانا نقدی

مسابقه: اسکیت

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

میسا محمدی

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محیا اسدالهی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محیا اسدالهی

مسابقه: نوجوان سالم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

کژال امامی

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الناز کریمی نیا

مسابقه: اسکیت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نازنین شاطری

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شکیبا میرابی زاده-نگار ملکی-بنت الهدی عزیزی

شناسایی و بیان مسئله تحقیق

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم درخشان فرد

1381/09/20

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سيما فيضي

1377/09/20

دبستان دخترانه سما

هستي شبدار

1383/09/20

دبستان پسرانه سما

محمدامين شيري

1387/09/22

دبستان پسرانه سما

محمدطاها كاظمي

1386/09/22

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي بهرمن

1387/09/16

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه كاظم نژاد

1377/09/21

دبستان دخترانه سما

سيده آيه اتيوندي نوربخش

1383/09/18

دبستان دخترانه سما

سيده آيه اتيوندي نوربخش

1383/09/18