آخرین اخبار مدارس


01 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

24 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

16 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

18 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان دخترانه سما

چگونه پدر و مادر بهتری باشیم

رینو لدبین

پدر و مادر

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان دخترانه سما

ریاضیات

سید جواد تزرقی

ریاضیات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سفر به مرکز زمین

ژول ورن

علمی- تخیلی

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

سفر به درون بدن

جوانا کول

علمی - تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازبیماری

علاء نوری

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آز مایش های جذاب شیمی

جواد صفری

آز مایش های شیمی

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

هوش و سرگرمی

ثریا مطهرنیا

هوش و خلاقیت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تغذیه در دوره ی امتحانات وکنکور

دکتر احمدی زارع

تغذیه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا نجفی

مسابقه: عکاسی شهر من

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

کژال امامی

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نازنین شاطری

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم درخشان فر

مسابقه: انشای پرسش مهر سما

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آریسا شبدار

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

طنین جابری

مسابقه: انشا پرسش مهر خشم

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه علایی

مسابقه: انشا پرسش مهر خشم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محیا اسدالهی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر رضا حمیدیان

مسابقه: المپیاد علمی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهتاب محرابی

مسابقه: شنا،کرال سینه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهرابه شهبازی

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

کلثوم احمدی

مسابقه: روزمعلم

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شکیبا میرابی زاده-نگار ملکی-بنت الهدی عزیزی

شناسایی و بیان مسئله تحقیق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهنا سارایی

نانوبیوتکنولوژی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه کاظم نژاد

بیوانفورماتیک

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهساکرمی

نانولوله های کربنی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهرابه شهبازی

انشا خشم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا جانی پور

فناوری نانو در صنعت آب

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرحسين زارعي

1387/05/02

دبستان پسرانه سما

ايليا سارايي

1386/05/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنين طاهري

1381/05/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گيتا ناصري

1382/05/03

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل كريم زاده

1388/05/05

دبستان دخترانه سما

ستايش زارعي

1387/05/02

دبستان دخترانه سما

شادي شمس الهي

1388/05/05

دبستان دخترانه سما

هليا شهبازي

1387/05/05

دبستان دخترانه سما

مهسان نيازيان

1386/05/04

دبستان پسرانه سما

محمدفراز اسماعيلي

1389/05/07

دبستان دخترانه سما

آيلين چگني

1390/05/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هانيه تعميركاري

1381/05/06

دبستان پسرانه سما

ايليا رستم نيا

1385/05/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرينار خسروي بابازيدي

1378/05/03

دبستان پسرانه سما

اميررضا حميديان

1386/05/08

دبستان دخترانه سما

هانا سنجابي

1389/05/03

دبستان دخترانه سما

بهار رشيدي

1387/05/01

دبستان دخترانه سما

شادي صيادي

1387/05/05

دبستان دخترانه سما

پريسا يعقوبي

1385/05/08

دبستان پسرانه سما

علی جلیلیان

1386/05/07