آخرین اخبار مدارس


31 فروردیندبستان دخترانه سما

31 فروردیندبستان پسرانه سما

31 فروردیندبستان پسرانه سما

31 فروردیندبستان پسرانه سما

31 فروردیندبستان پسرانه سما

25 فروردیندبستان دخترانه سما

23 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

ریاضیات

سید جواد تزرقی

ریاضیات

دبستان دخترانه سما

چگونه پدر و مادر بهتری باشیم

رینو لدبین

پدر و مادر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازبیماری

علاء نوری

-

دبستان دخترانه سما

جوجه اردک زشت

هانس کريستين آندرسن

جوجه اردک زشت

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

توتیا کرم پور

مسابقه: مسابقه کتاب خوانی حجاب گوهر آسمانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

احسان بهروزی

مسابقه: مسابقه علمی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

هانا نقدی

مسابقه: ترتیل

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

هانا نقدی

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر حسین نظری دوست

مسابقه: المپیاد

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سوروش جوهری

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

بهاره غلامی

مسابقه: مسابقه کاراته غرب کشور

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بیتا علیدادی

مسابقه: آزمون سنجش علمی اسفند

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

آیلین صادقی

مسابقه: ترتیل

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مبیناگرگی زاده

مسابقه: حفظ

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

توتیا کرم پور

مسابقه: آزمون سنجش علمی اسفند

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

لیدا رضایی

مسابقه: اسکیت

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

النا تقي پور

1388/02/21

دبستان دخترانه سما

سیده مهشید موسوی

1386/02/18

دبستان پسرانه سما

عباس كرمي

1385/02/19

دبستان پسرانه سما

بهنود احمدي

1388/02/17

دبستان پسرانه سما

محمدياسين شريفي

1388/02/17

دبستان دخترانه سما

نازنين يونسي

1387/02/17

دبستان پسرانه سما

علي آبرويي

1384/02/20

دبستان دخترانه سما

رخساره آهيده

1387/02/21

دبستان پسرانه سما

حسين بابائي

1386/02/20

دبستان دخترانه سما

پريا محمدي

1384/02/18

دبستان دخترانه سما

ياسمن خدري زاده

1383/02/21

دبستان پسرانه سما

محمدامين فتح الهي

1387/02/19

دبستان دخترانه سما

فاطيما اولاد

1389/02/19

دبستان پسرانه سما

علي رضا احمدي

1386/02/16

دبستان پسرانه سما

محمدپارسا قيصربيگي

1383/02/17

دبستان پسرانه سما

پويان نيازي

1385/02/22

دبستان دخترانه سما

سارا ياري

1383/02/21

دبستان دخترانه سما

حرير احمدي

1384/02/21