آخرین اخبار مدارس


03 اردیبهشتدبیرستان دوره اول پسرانه

01 فروردیندبیرستان دوره اول پسرانه

01 فروردیندبیرستان دوره دوم دخترانه

01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه

01 فروردیندبستان پسرانه

01 فروردیندبستان دخترانه

07 اسفنددبستان دخترانه

07 اسفنددبستان دخترانه

05 اسفنددبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره اول پسرانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان پسرانه

دبستان پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه

آفتاب هشتم

مهدی وحیدی صدر

امام رضا (ع)

دبیرستان دوره اول دخترانه

هویج پالتوپوش

محمد هادی محمدی

علمی-تخیلی

دبستان دخترانه

بچه های بهشتی

دکتر محمد آزادی

-

دبستان پسرانه

کشتی های پرقدرت

--

سرگرمی

دبستان پسرانه

مقوا در مقوا

سیامک اشرافی نیا

سرگرمی

دبستان دخترانه

می خواهم نماز بخوانم

حمید مقامی

-

دبستان پسرانه

قصه خاله رعنا و عمه نساء

عبدالرضا صمدی

امام رضا (ع)

دبیرستان دوره اول دخترانه

افسانه های مردم دنیا

آتوسا صالحی

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه

سفر به مرکز زمین

ژول ورن

علمی- تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه

هفت دختر، هفت پسر

Barbara Cohen, Bahija Lovejoy

داستانی

دبیرستان دوره اول پسرانه

چتر تابستان

لیزا گرف

داستانی

دبیرستان دوره اول دخترانه

داستان های امثال ریشه ضرب المثل های ایرانی

مسعود حبیب اللهی

ادبی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

سوزان ناصری فر

مسابقه: المپادعلمی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه

محدثه رنجبر

مسابقه: نینجا

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

سارا فیضی

مسابقه: جشنواره و نمایشگاه مجازی 13 آبان _بخش نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه

طنین عزیزبیگی

مسابقه: پاسخ پرسش مهر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

آیدا سهرابیان

مسابقه: مسایقه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

سیده مهشید موسوی

مسابقه: مسایقه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

آوین سلیمانی

مسابقه: نمایشگاه مجازی آسیب های اجتماعی _بخش نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

زهرا میرزایی حیدری

مسابقه: المپادعلمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

مهیا محمودی

مسابقه: المپادعلمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

شیلان فولادی

مسابقه: جشنواره و نمایشگاه مجازی 13 آبان _بخش نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه

آیدا سهرابیان

مسابقه: مسایقه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

عسل طرفدار منفرد

مسابقه: المپادعلمی

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه

اهورا محمدي

1390/05/06

دبستان دخترانه

آتنا مرادي

1392/05/05

دبیرستان دوره اول دخترانه

پانيذ محمودي

1388/05/06

دبستان دخترانه

مهديا بساطي

1391/05/04

دبیرستان دوره اول پسرانه

ايليا رستم نيا

1385/05/07

دبستان پسرانه

اميررضا فيض اللهي

1393/05/06

دبیرستان دوره اول پسرانه

ايليا قاسميان

1385/05/07

دبیرستان دوره اول پسرانه

ارميا هواس بيگي

1385/05/01

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمدمهدي كارمند

1387/05/08

دبستان پسرانه

سيداميررضا حائري

1392/05/06

دبیرستان دوره اول پسرانه

محمدنبي حاتميان

1386/05/02

دبستان دخترانه

ثنا شيرمحمدي

1392/05/02

دبستان دخترانه

هانا سنجابي

1389/05/03

دبستان پسرانه

آرتين اسكندرپوران

1394/05/08

دبیرستان دوره اول دخترانه

هليا شهبازي

1387/05/05

دبیرستان دوره اول پسرانه

علي جليليان

1386/05/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه

سحر علي دختي

1383/05/08

دبستان دخترانه

مستوره رضائي

1390/05/01

دبیرستان دوره اول پسرانه

اميرحسين زارعي

1387/05/02

دبیرستان دوره اول پسرانه

علي صفاء

1386/05/03