آخرین اخبار مدارس


22 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

21 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

22 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

21 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

19 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

15 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

15 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

ریاضیات

سید جواد تزرقی

ریاضیات

دبستان دخترانه سما

چگونه پدر و مادر بهتری باشیم

رینو لدبین

پدر و مادر

دبستان دخترانه سما

جوجه اردک زشت

هانس کريستين آندرسن

جوجه اردک زشت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازبیماری

علاء نوری

-

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سوروش جوهری

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مانیا رحیمی

مسابقه: حفظ

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آیلین صادقی

مسابقه: ترتیل

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ژینا صفایی پور

مسابقه: آزمون سنجش علمی اسفند

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

متین عزیز نصرتی

مسابقه: المپیاد

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سوروش جوهری

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

توتیا کرم پور

مسابقه: مسابقه کتاب خوانی حجاب گوهر آسمانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نیلیا صیدخانی

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانیه نافعی

مسابقه: شعر

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علی رض شوهانی

مسابقه: المپیاد

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر حسین نظری دوست

مسابقه: المپیاد

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنین چراغی

مسابقه: آزمون سنجش علمی اسفند

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه رشيدي

1383/04/02

دبستان دخترانه سما

مريم نصري

1388/04/05

دبستان دخترانه سما

نرگس شيرزادي

1383/04/02

دبستان پسرانه سما

آرشا مهدی زاده

1386/04/04

دبستان پسرانه سما

محمدطاها اسداللهي

1388/04/08

دبستان پسرانه سما

سپهر حيدري

1388/04/02

دبستان پسرانه سما

محمدنبي رنجبر

1387/04/01

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل صفربيگي

1385/04/03

دبستان پسرانه سما

اميررضا عمارلويي

1385/04/01

دبستان دخترانه سما

نرجس عزيزيان پور

1387/04/05

دبستان دخترانه سما

راحیل آهیده

1385/04/08

دبستان دخترانه سما

نازنين دارابي

1384/04/06

دبستان پسرانه سما

صدرا حيدري

1384/04/06

دبستان دخترانه سما

پانيذ كارآمد

1387/04/03

دبستان دخترانه سما

راحله ايزدي نيا

1387/04/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زينب السادات مجيديان

1381/04/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كيميا پذيره

1378/04/04

دبستان پسرانه سما

پارسا كارآمد

1387/04/03

دبستان پسرانه سما

عباس رعد

1383/04/04

دبستان دخترانه سما

آيناز علي كرمي

1383/04/02