آخرین اخبار مدارس


2 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 فروردیندبستان دخترانه سما

23 آباندبستان پسرانه سما

23 آباندبستان پسرانه سما

23 آباندبستان پسرانه سما

22 آباندبستان پسرانه سما

22 آباندبستان پسرانه سما

19 آباندبستان دخترانه سما

16 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

ضحاک

محمد رضا شمس

شاهنامه فارسی

دبستان دخترانه سما

مربی عزیزم چرا نماز بخوانم؟

سید حیدر شاهزیدی

دلیل نماز خوندن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دانشمندان و آزمایش های حیرت انگیز

Mike Goldsmith

بهداشتی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سینمای پر زرق و برق

مارتین اولیور

تخیلی

دبستان پسرانه سما

گنجشک فراموش کار

شمسا موسوی

شعر کودکانه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازبیماری

علاء نوری

بهداشتی

دبستان دخترانه سما

کودکان خلاق

رقیه اسلامی

کودکان - هوش‌آزمایی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تغذیه در دوره ی امتحانات وکنکور

دکتر احمدی زارع

تغذیه

دبستان پسرانه سما

هوش و سرگرمی

ثریا مطهرنیا

هوش و خلاقیت

دبستان پسرانه سما

قصه های من و بابام

اریش ا زر

داستان

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنچه دختران باهوش باید بدانند!

نانسی هولیوک، پتی کلی کریسول

روانشناسی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

محدثه رنجبر

1389/08/23

دبستان دخترانه سما

آنيل مهدي

1389/08/30