آخرین اخبار مدارس


01 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

24 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

24 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

16 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

18 اردیبهشتدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازبیماری

علاء نوری

-

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیازهای تغذیه ای دختران

دکتر احمدی زارع

نیازهای تغذیه ای

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان دخترانه سما

ریاضیات

سید جواد تزرقی

ریاضیات

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

حکایت خیره سران

مجید شفیعی

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

ستاره های آسمان نماز

مرضیه غفار

امام خمینی

دبستان دخترانه سما

چگونه پدر و مادر بهتری باشیم

رینو لدبین

پدر و مادر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تغذیه در دوره ی امتحانات وکنکور

دکتر احمدی زارع

تغذیه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ماشین زمان

هربرت جورج ولز

علمی-تخیلی

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

طنین جابری

مسابقه: انشا پرسش مهر خشم

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شینا رشیدی

مسابقه: انشای پرسش مهر سما

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سیده آیه نوربخش اتیوندی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

هانا نقدی

مسابقه: اسکیت

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سنا بسطامی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

تارا رشنوادی

مسابقه: تنیس

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

متوسطه اول سما

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

نازنین شاطری

مسابقه: عکاسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساینا اسکندری

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

متین نوری

مسابقه: المپیاد علمی

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

نازنین شاطری

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا صادقی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا جانی پور

فناوری نانو در صنعت آب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهساکرمی

نانولوله های کربنی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه کاظم نژاد

بیوانفورماتیک

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهرابه شهبازی

انشا خشم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهنا سارایی

نانوبیوتکنولوژی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شکیبا میرابی زاده-نگار ملکی-بنت الهدی عزیزی

شناسایی و بیان مسئله تحقیق

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نگين جعفري

1387/03/01

دبستان دخترانه سما

دينا خلعتي

1386/03/03

دبستان دخترانه سما

عسل اسدي

1390/03/01

دبستان پسرانه سما

محمدحسام جليليان

1384/03/05

دبستان دخترانه سما

پريا كرمي

1385/03/04

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد صيدي

1386/03/02

دبستان دخترانه سما

سيده اسرا

1390/03/02

دبستان دخترانه سما

دلنيا كمري

1387/03/06

دبستان دخترانه سما

لنا زلاني سفلي

1389/03/04

دبستان پسرانه سما

محمدرضا نادري

1389/03/06

دبستان پسرانه سما

محمدمبين رستميان

1385/03/01

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد واسطي فرد

1387/03/05

دبستان پسرانه سما

محمدطاها سلامت

1387/03/07

دبستان دخترانه سما

پارميس نوروزي

1387/03/01