آخرین اخبار مدارس


19 بهمندبستان دخترانه سما

12 بهمندبستان دخترانه سما

14 بهمندبستان دخترانه سما

12 بهمندبستان دخترانه سما

07 بهمندبستان دخترانه سما

17 بهمندبستان دخترانه سما

17 بهمندبستان دخترانه سما

17 بهمندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

چگونه پدر و مادر بهتری باشیم

رینو لدبین

پدر و مادر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازبیماری

علاء نوری

-

دبستان دخترانه سما

جوجه اردک زشت

هانس کريستين آندرسن

جوجه اردک زشت

دبستان دخترانه سما

ریاضیات

سید جواد تزرقی

ریاضیات

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سوروش جوهری

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

آرتین عبدالهی

مسابقه: المپیاد

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرحسین علی زمانی

مسابقه: آزمون علمی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

متین عزیز نصرتی

مسابقه: المپیاد

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

هانا نقدی

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

آریو برزن فیضی

مسابقه: المپیاد

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

احسان بهروزی

مسابقه: مسابقه علمی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد جواد اسدالهی

مسابقه: آزمون علمی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مهتاب محرابی

مسابقه: تیم دبل آندر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرامحمودزاده

مسابقه: تیم دبل آندر

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سوروش جوهری

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علی فرضی

مسابقه: مسابقه علمی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه جعفري

1378/11/16

دبستان دخترانه سما

ستایش رستمی دهبالائی

1383/11/18

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هانيه صيدمحمدي

1379/11/20

دبستان دخترانه سما

ستايش فتح اللهي

1383/11/16

دبستان دخترانه سما

طنين نيازيان

1386/11/17

دبستان دخترانه سما

نرگس پورتيمور

1386/11/22

دبستان دخترانه سما

پارميس قيطاسي

1387/11/19

دبستان دخترانه سما

كژال ابراهيمي

1382/11/19