آخرین اخبار مدارس


22 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

21 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

22 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

21 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

19 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

15 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

15 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

جوجه اردک زشت

هانس کريستين آندرسن

جوجه اردک زشت

دبستان دخترانه سما

چگونه پدر و مادر بهتری باشیم

رینو لدبین

پدر و مادر

دبستان دخترانه سما

ریاضیات

سید جواد تزرقی

ریاضیات

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازبیماری

علاء نوری

-

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانیه کاظمی

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

یاسمن خدری زاده

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد جواد اسدالهی

مسابقه: آزمون علمی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

آیناز زارعی

مسابقه: حفظ

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

آرتین عبدالهی

مسابقه: المپیاد

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

هانا نقدی

مسابقه: شنا

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مسعود شهبازی

مسابقه: مسابقه علمی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علی رض شوهانی

مسابقه: المپیاد

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علی رضا نیازی فرد

مسابقه: المپیاد

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهرابه شهبازی

مسابقه: آزمون سنجش علمی اسفند

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

بهاره غلامی

مسابقه: مسابقه کاراته غرب کشور

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تبسم میر

مسابقه: حفظ

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ستايش زارعي

1387/05/02

دبستان پسرانه سما

محمدحسين آزادي

1385/05/02

دبستان پسرانه سما

اميرحسين زارعي

1387/05/02

دبستان پسرانه سما

ايليا سارايي

1386/05/05

دبستان دخترانه سما

شادي صيادي

1387/05/05

دبستان پسرانه سما

پايار حيدري

1385/05/05

دبستان پسرانه سما

اميررضا حميديان

1386/05/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بيتا علي دادي

1381/05/07

دبستان دخترانه سما

فاطمه جابري

1383/05/01

دبستان دخترانه سما

شادي شمس الهي

1388/05/05

دبستان دخترانه سما

هليا شهبازي

1387/05/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هانيه تعميركاري

1381/05/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گيتا ناصري

1382/05/03

دبستان دخترانه سما

مهسان نیازیان

1386/05/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنين طاهري

1381/05/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرينار خسروي بابازيدي

1378/05/03

دبستان دخترانه سما

فاطیما مردانی

1386/05/07

دبستان پسرانه سما

ايليا اسداللهي

1386/05/06

دبستان دخترانه سما

بهار رشيدي

1387/05/01

دبستان پسرانه سما

علی جلیلیان

1386/05/07