آخرین اخبار مدارس


30 فروردیندبستان دخترانه سما

30 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 فروردیندبستان پسرانه سما

29 فروردیندبستان پسرانه سما

29 فروردیندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سفر به مرکز زمین

ژول ورن

علمی- تخیلی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تغذیه در دوره ی امتحانات وکنکور

دکتر احمدی زارع

تغذیه

دبستان دخترانه سما

جوجه اردک زشت

هانس کريستين آندرسن

جوجه اردک زشت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازبیماری

علاء نوری

-

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

سفر به درون بدن

جوانا کول

علمی - تخیلی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آز مایش های جذاب شیمی

جواد صفری

آز مایش های شیمی

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

گنجشک فراموش کار

شمسا موسوی

شعر کودکانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیازهای تغذیه ای دختران

دکتر احمدی زارع

نیازهای تغذیه ای

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

نازنین شاطری

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هانا نقدی

مسابقه: اسکیت

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم درخشان فر

مسابقه: انشای پرسش مهر سما

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زینب محمد مرادی

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه زرین چنگ

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آرینا شبدار

مسابقه: طناب زنی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

میسا محمدی

مسابقه: انشای پرسش مهر سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الناز کریمی نیا

مسابقه: اسکیت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا صادقی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهتاب محرابی

مسابقه: شنا،کرال پشت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

میسا محمدی

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

هانا نقدی

مسابقه: اسکیت

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا جانی پور

فناوری نانو در صنعت آب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهرابه شهبازی

انشا خشم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شکیبا میرابی زاده-نگار ملکی-بنت الهدی عزیزی

شناسایی و بیان مسئله تحقیق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه کاظم نژاد

بیوانفورماتیک

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهساکرمی

نانولوله های کربنی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهنا سارایی

نانوبیوتکنولوژی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سيده رها

1390/02/04

دبستان پسرانه سما

سروش عزيزنژاد

1388/02/07

دبستان پسرانه سما

امير كهزاديان

1387/02/01

دبستان پسرانه سما

مهدي بسطامي

1386/02/02

دبستان دخترانه سما

پارميس سوخته زاري

1389/02/05

دبستان پسرانه سما

بهراد حسيني

1387/02/07

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي اسدي

1389/02/07

دبستان پسرانه سما

اهورا فتاحي

1388/02/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه كرم پورگونباني

1382/02/03

دبستان پسرانه سما

محمدصدرا جواديان

1389/02/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مريم ميرزائي

1378/02/08

دبستان پسرانه سما

محمدصدرا زارعی

1384/02/06

دبستان پسرانه سما

پارسا شريعت

1389/02/05

دبستان دخترانه سما

هليا عباسي

1388/02/03

دبستان دخترانه سما

النا رضائي

1387/02/01

دبستان پسرانه سما

محمد امين باپيري

1386/02/03

دبستان پسرانه سما

اميرحسين نظري دوست

1385/02/01