آخرین اخبار مدارس


04 بهمندبستان دخترانه سما

03 بهمندبستان دخترانه سما

02 بهمندبستان دخترانه سما

04 بهمندبستان پسرانه سما

03 بهمندبستان پسرانه سما

02 بهمندبستان پسرانه سما

02 بهمندبستان پسرانه سما

03 بهمندبستان پسرانه سما

02 بهمندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

جوجه اردک زشت

هانس کريستين آندرسن

جوجه اردک زشت

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

سفر به درون بدن

جوانا کول

علمی - تخیلی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آز مایش های جذاب شیمی

جواد صفری

آز مایش های شیمی

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سفر به مرکز زمین

ژول ورن

علمی- تخیلی

دبستان پسرانه سما

ستاره های آسمان نماز

مرضیه غفار

امام خمینی

دبستان پسرانه سما

گنجشک فراموش کار

شمسا موسوی

شعر کودکانه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تغذیه در دوره ی امتحانات وکنکور

دکتر احمدی زارع

تغذیه

دبستان دخترانه سما

چگونه پدر و مادر بهتری باشیم

رینو لدبین

پدر و مادر

دبستان دخترانه سما

ریاضیات

سید جواد تزرقی

ریاضیات

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه کاظم نژاد

مسابقه: سومین جشنواره زیست فناوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

میسا محمدی

مسابقه: انشای پرسش مهر سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

میسا محمدی

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صدف کوچک زاده

مسابقه: مقاله محیط زیست

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هانا نقدی

مسابقه: اسکیت

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیدا صادقی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساینا اسکندری

مسابقه: اسکیت

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

آریسا شبدار

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگار اسکندری

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه چراغی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نازنین شاطری

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

دریا علیرضایی

مسابقه: نینجارنجر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شکیبا میرابی زاده-نگار ملکی-بنت الهدی عزیزی

شناسایی و بیان مسئله تحقیق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهرابه شهبازی

انشا خشم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهنا سارایی

نانوبیوتکنولوژی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا جانی پور

فناوری نانو در صنعت آب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهساکرمی

نانولوله های کربنی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه کاظم نژاد

بیوانفورماتیک

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه علايي

1379/11/01

دبستان دخترانه سما

زينب محمدمرادي

1386/11/02

دبستان پسرانه سما

اميرطاها هواسي

1386/11/08

دبستان دخترانه سما

الناز ياسمي

1387/11/04

دبستان پسرانه سما

محراب بابائي

1386/11/01

دبستان پسرانه سما

علي رضا شوهاني پور

1384/11/04

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي سرخه ميري

1384/11/04

دبستان دخترانه سما

فاطمه ناصرمنش

1389/11/02

دبستان پسرانه سما

اميرحسين كرمي

1386/11/06

دبستان دخترانه سما

آيناز عسگري

1386/11/04

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل يوسفي نژاد

1385/11/05

دبستان دخترانه سما

طهورا حيدري

1386/11/04

دبستان پسرانه سما

حسين زهرائي

1388/11/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگين نوروزيان

1378/11/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سپيده ساده ميري نژاد

1377/11/05