آخرین اخبار مدارس


2 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

28 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

24 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

21 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

18 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

خانه جانوران

Barbara Taylor

علمی-تخیلی

دبستان پسرانه سما

سفر به درون بدن

جوانا کول

علمی - تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

قصه های شاهنامه

آتوسا صالحی

داستانی

دبستان دخترانه سما

رشد و تقویت و هوش هیجان کودکان

ملیحه سادات موسوی

-

دبستان دخترانه سما

ورود به دبستان

فاطمه بردبار جاوید

ورود دانش آموزان به مدرسه

دبستان پسرانه سما

یک بوته خار گنجشگ و تار

اسدالله شعبانی

قصه عامیانه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دانشمندان و آزمایش های حیرت انگیز

Mike Goldsmith

بهداشتی

دبستان پسرانه سما

حکایت خیره سران

مجید شفیعی

داستان کوتاه

دبستان دخترانه سما

نگاه علمی به بازی کودکانه

طیبه میراحمدی

بازی های کودکانه

دبستان پسرانه سما

ستاره های آسمان نماز

مرضیه غفار

امام خمینی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کنار دریاچه نیمکت هفتم

فرهاد حسن زاده

داستانی

دبستان پسرانه سما

بازی آن روزها

کاوه بهمن

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

روشنی حسین

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سروش عزیز نژاد

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

آرش آرمان

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علی عسگری

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

حامد حیدری زاد

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

پایا کریمی

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

آرشام غضنفری

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ستایش علی اکبری

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

حامد حیدری زادی

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد امین شیری

مسابقه: سرود

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

اهورا پرگل

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر رضا فروتن مهر

مسابقه: اذان

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان پسرانه سما

احمدرضا علیزاده

خیلی بزرگ خیلی کوچک

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدفراز اسماعيلي

1389/05/07

دبستان پسرانه سما

رامان مرادي

1391/05/06

دبستان دخترانه سما

هليا شهبازي

1387/05/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه محمديان

1381/05/05

دبستان دخترانه سما

رومينا گل نظري

1388/05/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پريا فلاح

1384/05/05

دبستان دخترانه سما

مستوره رضائي

1390/05/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ايليا قاسميان

1385/05/07

دبستان پسرانه سما

ايليا اسداللهي

1386/05/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ايليا رستم نيا

1385/05/07

دبستان دخترانه سما

مهسان نيازيان

1386/05/04

دبستان دخترانه سما

هانا سنجابي

1389/05/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كوثر كرمي

1382/05/01

دبستان دخترانه سما

شادي صيادي

1387/05/05

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل كريم زاده

1388/05/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نازنين طاهري

1381/05/01

دبستان پسرانه سما

اهورا محمدي

1390/05/06

دبستان پسرانه سما

علی جلیلیان

1386/05/07

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي كارمند

1387/05/08

دبستان دخترانه سما

نرجس جباري

1389/05/05