آخرین اخبار مدارس


22 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

21 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

22 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

21 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

19 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

15 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

15 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

ریاضیات

سید جواد تزرقی

ریاضیات

دبستان دخترانه سما

جوجه اردک زشت

هانس کريستين آندرسن

جوجه اردک زشت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازبیماری

علاء نوری

-

دبستان دخترانه سما

چگونه پدر و مادر بهتری باشیم

رینو لدبین

پدر و مادر

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مریم ثباتی

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرمحمد احمدی زاده

مسابقه: آزمون علمی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ندافتاحی

مسابقه: حرکت نمایشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آیناز معصومی

مسابقه: اسکیت

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

آیلین صادقی

مسابقه: ترتیل

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هلیا گورابی

مسابقه: خط تحریری

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

احسان بهروزی

مسابقه: مسابقه علمی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

بهاره غلامی

مسابقه: مسابقه کاراته غرب کشور

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانش آموزان پایه چهارم

مسابقه: آزمون پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سوروش جوهری

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علی یوسفی

مسابقه: المپیاد

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

لیدا رضایی

مسابقه: اسکیت

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

آرشام غضنفري

1388/06/15

دبستان دخترانه سما

كوثر شريعت

1385/06/15

دبستان دخترانه سما

حنين كرمي

1384/06/12

دبستان دخترانه سما

ستايش جعفري پور

1383/06/09

دبستان دخترانه سما

ستايش فتاحيان نژاد

1385/06/14

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بيتا عزيزيان

1381/06/09

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پرديس نقدي

1381/06/15

دبستان دخترانه سما

روژان آدرس

1388/06/12

دبستان دخترانه سما

رايا مرامي

1389/06/12

دبستان دخترانه سما

ياسمن چگني

1383/06/14

دبستان پسرانه سما

ميكائيل شفي زاده

1388/06/12

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ناديا شهبازي

1378/06/15

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد نظري

1386/06/11

دبستان پسرانه سما

اميررضا اسماعيلي

1386/06/10

دبستان پسرانه سما

سیدآریا قوچی

1386/06/13

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

روژين خيري

1379/06/09