آخرین اخبار مدارس


2 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 دیدبستان دخترانه سما

19 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 دیدبستان پسرانه سما

04 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

03 دیدبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان پسرانه سما

آفتاب هشتم

مهدی وحیدی صدر

امام رضا (ع)

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

لیلی و مجنون

محمد کاظم مزینانی

ادبی

دبستان پسرانه سما

سفر به درون بدن

جوانا کول

علمی - تخیلی

دبستان دخترانه سما

رقابت جنجالی و رفاقت قدرتمند

هاس و بلهلم

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هویج پالتوپوش

محمد هادی محمدی

علمی-تخیلی

دبستان پسرانه سما

مقوا در مقوا

سیامک اشرافی نیا

سرگرمی

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان دخترانه سما

مربی عزیزم چرا نماز بخوانم؟

سید حیدر شاهزیدی

دلیل نماز خوندن

دبستان دخترانه سما

می خواهم نماز بخوانم

حمید مقامی

-

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کنار دریاچه نیمکت هفتم

فرهاد حسن زاده

داستانی

دبستان پسرانه سما

حکایت خیره سران

مجید شفیعی

داستان کوتاه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هفت دختر، هفت پسر

Barbara Cohen, Bahija Lovejoy

داستانی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

امير فتاحي

1390/10/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مشكات نعمتي

1382/10/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ام البنين جباري

1383/10/25

دبستان دخترانه سما

زينب كرم پورگونباني

1387/10/29

دبستان پسرانه سما

محمدامير جمالي

1388/10/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيناز منصوري

1383/10/30

دبستان پسرانه سما

طاها ملك احمدي

1389/10/30

دبستان دخترانه سما

طنين سعادتيان

1385/10/24

دبستان پسرانه سما

اميررضا فروتن مهر

1387/10/30

دبستان دخترانه سما

فاطمه عزيزاللهي

1388/10/28

دبستان پسرانه سما

اميرعلي پورمرادي

1389/10/30

دبستان دخترانه سما

تارا يوسفي نژاد

1389/10/27

دبستان دخترانه سما

هستي شيرزادي

1387/10/25