آخرین اخبار مدارس


22 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

21 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

22 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

21 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

19 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

18 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

15 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

15 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

جوجه اردک زشت

هانس کريستين آندرسن

جوجه اردک زشت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رازبیماری

علاء نوری

-

دبستان دخترانه سما

ریاضیات

سید جواد تزرقی

ریاضیات

دبستان دخترانه سما

چگونه پدر و مادر بهتری باشیم

رینو لدبین

پدر و مادر

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کیمیا باقلانی

مسابقه: شعر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مانیا رحیمی

مسابقه: حفظ

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

لیدا رضایی

مسابقه: اسکیت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هانیه نافعی

مسابقه: شعر

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

آیناز زارعی

مسابقه: حفظ

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مانیا رحیمی

مسابقه: تئاتر صحنه ای

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهره عسگری

مسابقه: پرش طول

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه زهرا محمودزاده

مسابقه: ژیمناستیک

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ایلیا شرفی

مسابقه: المپیاد

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سجاد عبدالهی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی فرضی

مسابقه: مسابقه علمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر حسین نظری دوست

مسابقه: المپیاد

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سيده يگانه سادات نژاد

1380/03/11

دبستان پسرانه سما

آرتین محمدی ده بالائی

1386/03/12

دبستان دخترانه سما

پانيك صياديان

1386/03/12

دبستان پسرانه سما

محمدحسين پوركاظم

1384/03/12

دبستان پسرانه سما

شایان فرج اللهی

1385/03/09

دبستان دخترانه سما

پارميدا عباس نيا

1388/03/09

دبستان دخترانه سما

فاطيما بختياري

1387/03/12

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نسيم حيدري زاد

1379/03/13

دبستان پسرانه سما

اميرحسين علي كرمي

1383/03/15

دبستان پسرانه سما

پويان متين

1384/03/09

دبستان پسرانه سما

محمدرضا روشني

1385/03/11

دبستان پسرانه سما

عليرضا شاهمراديان

1387/03/13

دبستان دخترانه سما

هانيتا ملكشاهي

1385/03/14