آخرین اخبار مدارس


01 اسفنددبستان پسرانه سما

01 اسفنددبستان پسرانه سما

19 بهمندبستان پسرانه سما

01 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

01 اسفنددبستان دخترانه سما

30 بهمندبستان دخترانه سما

27 بهمندبستان دخترانه سما

26 بهمندبستان دخترانه سما

25 بهمندبستان دخترانه سما

24 بهمندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آز مایش های جذاب شیمی

جواد صفری

آز مایش های شیمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سفر به مرکز زمین

ژول ورن

علمی- تخیلی

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نیازهای تغذیه ای دختران

دکتر احمدی زارع

نیازهای تغذیه ای

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

ای قصه قصه قصه

زهره پریرخ

داستان کوتاه

دبستان پسرانه سما

گنجشک فراموش کار

شمسا موسوی

شعر کودکانه

دبستان دخترانه سما

چگونه پدر و مادر بهتری باشیم

رینو لدبین

پدر و مادر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ماشین زمان

هربرت جورج ولز

علمی-تخیلی

دبستان دخترانه سما

ریاضیات

سید جواد تزرقی

ریاضیات

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تغذیه در دوره ی امتحانات وکنکور

دکتر احمدی زارع

تغذیه

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

کژال امامی

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نازنین شاطری

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نازنین شاطری

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه چراغی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نازنین شاطری

مسابقه: عکاسی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه علایی

مسابقه: انشا پرسش مهر خشم

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

دانش آموزان پایه ششم

مسابقه: مسابقه علمی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

دریا علیرضایی

مسابقه: نینجارنجر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

میسا محمدی

مسابقه: انشای پرسش مهر سما

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساینا اسکندری

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الناز کریمی نیا

مسابقه: اسکیت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساینا اسکندری

مسابقه: اسکیت

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهنا سارایی

نانوبیوتکنولوژی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شکیبا میرابی زاده-نگار ملکی-بنت الهدی عزیزی

شناسایی و بیان مسئله تحقیق

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سارا جانی پور

فناوری نانو در صنعت آب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهرابه شهبازی

انشا خشم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهساکرمی

نانولوله های کربنی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه کاظم نژاد

بیوانفورماتیک

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعلي حاجي زاده

1386/12/04

دبستان پسرانه سما

محمدحسین محبوب

1384/12/08

دبستان پسرانه سما

علي خلعتي

1383/12/07

دبستان دخترانه سما

ثنا ملكي

1389/12/05

دبستان دخترانه سما

يگانه تهمتن

1386/12/04

دبستان پسرانه سما

شنتيا پيرزادي

1388/12/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كوثر راضي

1378/12/03

دبستان دخترانه سما

نيايش عبداللهي

1387/12/06